If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Klasyfikowanie czworokątów w układzie współrzędnych

Zobacz jak klasyfikujemy czworokąt jako kwadrat, romb, prostokąt, równoległobok albo trapez na podstawie współrzędnych jego wierzchołków. Stworzone przez: Sal Khan.

Transkrypcja filmu video