If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Wyzwanie: Kąty wpisane

Rozwiąż dwa trudne zadania o zastosowaniu twierdzenia o kącie wpisanym do znalezienia miary łuku lub długości łuku.

Zadanie 1

Na poniższym rysunku kąt angle, A, B, C jest wpisany w okrąg P. Długość start overline, P, C, end overline wynosi 12 jednostek. Długość łuku A, C, start superscript, \frown, end superscript wynosi start fraction, 68, divided by, 15, end fraction, pi.
Ile wynosi miara angle, A, B, C w stopniach?
  • Prawidłowa odpowiedź to:
  • liczba całkowita, taka jak 6
  • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3, slash, 5
  • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7, slash, 4
  • liczba mieszana, taka jak 1, space, 3, slash, 4
  • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0, comma, 75
  • wielokrotność pi, taka jak 12, space, start text, p, i, end text lub 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
degrees

Zadanie 2

Na poniższym rysunku kąt angle, A, B, C jest wpisany w okrąg P. Długość start overline, P, C, end overline wynosi 4 jednostki.
Ile wynosi długość łuku A, C, start superscript, \frown, end superscript?
Wpisz dokładną odpowiedź posługując się pi lub użyj 3, comma, 14 jako pi i wpisz odpowiedź w postaci ułamka dziesiętnego zaokrąglonego do najbliższej części setnej.​
jednostek

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.