If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Pole wycinka kołowego

Możesz potrzebować: Kalkulatora

Zadanie

Koło, którego pole powierzchni wynosi start color #6495ed, 9, pi, end color #6495ed zawiera wycinek o kącie środkowym start color #9d38bd, start fraction, 1, divided by, 9, end fraction, pi, end color #9d38bd radianów.
Ile wynosi pole powierzchni wycinka?
Wpisz dokładną odpowiedź posługując się pi lub użyj 3, comma, 14 za pi i wpisz odpowiedź w postaci ułamka dziesiętnego.
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?