If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Pole wycinka kołowego

Możesz potrzebować: Kalkulatora

Zadanie

Koło, którego pole powierzchni wynosi 9π zawiera wycinek o kącie środkowym 19π radianów.
Ile wynosi pole powierzchni wycinka?
Wpisz dokładną odpowiedź posługując się π lub użyj 3,14 za π i wpisz odpowiedź w postaci ułamka dziesiętnego.