If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Uzasadnianie poprawności konstrukcji geometrycznych

Zadanie

Telimena miała dany punkt C i prostą AB. Skonstruowała prostą CE.
Które z poniższych stwierdzeń, jeśli prawdziwe, zagwarantowałoby, że prosta AB jest równoległa do CE?
Wybierz 2 odpowiedzi: