If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Udowadnianie kryteriów przystawania

Zadanie

Na poniższym rysunku przedstawiono ABC i DEF. Załóżmy, że AB=DE, BC=EF oraz mB=mE.
Oto szkic dowodu, że ABCDEF:
  1. Możemy przekształcić ABC używając izometrii (przekształceń zachowujących odległość) tak, ze A=D oraz B=E.
  2. Jeśli C i F leżą po tej samej stronie DE, to C=F.
  3. Jeśli C i F leżą po przeciwnych stronach DE, to odbijamy symetrycznie ABC względem DE i wtedy C=F, A=D and B=E.
Jak uzasadnić że C=F w kroku 2.?
Wybierz 1 odpowiedź:
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?