Główna zawartość
Określ, gdzie leżą obszary, które możesz opanować jeszcze lepiej:
Przetestuj swoje zrozumienie Podobieństwo przy pomocy tych 9 pytań.

O tym dziale

Dowiedz się co to znaczy, że dwie figury są podobne, oraz jak określić czy są podobne, czy nie. Użyj tych pojęć do udowodnienia twierdzeń geometrycznych i rozwiązania zadań z wielokątami.