If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Kryterium podobieństwa trójkątów kąt-kąt

Co to znaczy, że trójkąty są podobne?

Definicja 1
Co podobieństwo oznacza w geometrii?
Wybierz 1 odpowiedź:

Udowodnij, że trójkąty są podobne

Wykorzystując właściwości przesunięcia, obrotu i odbicia możemy wykazać, że dwa trójkąty są przystające nawet jeśli znamy tylko niektóre ich wymiary. Jak dużo informacji potrzebujemy mieć aby wiedzieć, że dwa trójkąty są podobne?

Dwie pary kątów i dwie pary boków?

Jak możemy uzasadnić, że ABC jest przystający do DEF?
Wybierz 2 odpowiedzi:

Jaki rodzaj transformacji przekształca ABC na DEF?
ABC jest przystający do DEF, w związku z tym możemy przekształcić ABC na DEF stosując tylko
.

Dokończ sekwencję transformacji, aby wykazać, że ABC jest podobny do DEF.
DEF jest obrazem ABC po:
 1. Przeskaluj przez współczynnik skalowania
  z punktu P.
 2. Przesuń wzdłuż skierowanego odcinka
  .
 3. Obróć wokół punktu
  o kąt mCEF.
 4. Odbij względem linii
  .

Jak nisko możemy zejść?

W oparciu o nasze transformacje wyżej, możemy być pewni, że dwa trójkąty są podobne, jeśli mają 2 pary podobnych kątów i 2 pary odpowiadających sobie boków o równych współczynnikach proporcji. Czy moglibyśmy pokazać, że trójkąty były podobne z mniejszą ilością informacji? Ile mniej?

Dwie pary kątów i jedna para boków?

Uzupełnij uzasadnienie, że GHI jest podobny do JKL.
 1. GHI jest obrazem GHI po przeskalowaniu współczynnikiem skalowania
  .
 2. Możemy znaleźć przekształcenie izometryczne przekształcające GHI na JKL ponieważ GHIJKL zgodnie z
  zasadą przystawania.
 3. Możemy przekształcić GHI na JKL porzez sekwencję transformacji izometrycznych i skalowań więc, więc GHIJKL.

Tylko dwie pary kątów?

Skopletuj uzasadnienie, że MNO jest podobny do PQR.
InstrukcjaUzasadnienie
1Dane MP i NQ
2Przeskaluj MNO używając współczynnika skalowania
.
3MM i NNSkalowanie zachowuje miary kątów.
4MP i NQRelacja przystawania jest tranzytywna
5MN=
W ten sposób zdefiniowaliśmy skalowanie.
6MNOPQRZasada przystawania trójkątów kąt-bok-kąt
7Istnieje sekwencja przekształceń izometrycznych, która przekształca MNO to PQR.Definicja
8MNOPQRIstnieje sekwencja przekształceń izometrycznych i skalowań, która przekształca MNO to PQR.

Tak! Tak możemy wykazać, że dwa trójkąty są podobne nawet wtedy jeśli wszystko co wiemy to fakt, że dwie pary odpowiednich kątów tych trójkątów są równe.

Wejdźmy głębiej

Tu znajdziesz trochę więcej pytań, które zmuszą cię do głębszych przemyśleń. Podziel się proszę swoimi odpowiedziami w komentarzach.
 • Jak możemy udowodnić zasadę podobieństwa kąt-kąt (KK) wykorzystując zasadę przystawania kąt-kąt-bok (KKB) zamiast zasady przystawania kąt-bok-kąt (KBK)?
 • Jaka jest różnica pomiędzy zasadą podobieństwa bok-bok-bok a zasadą przystawania bok-bok-bok?
 • Czy istnieje zasada podobieństwa oparta tylko na kątach dla czworoboków?

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.