If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Odwzorowywanie trójkątów przez jednokładność

Zadanie

ABC jest obrazem trójkąta ABC w jednokładności o środku w punkcie P i skali 14.
Na którym z rysunków zaznaczono ABC ciągłą linią?
Wybierz 1 odpowiedź:
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?