Jeśli widzisz tę wiadomość oznacza to, że mamy problemy z załadowaniem zewnętrznych materiałów na naszej stronie internetowej.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Główna zawartość

Symetria osiowa figur

Naucz się jak znajdować obraz w zadanym odbiciu.
W tym artykule zajmiemy się obrazami różnych figur w odbiciach.

Oś symetrii

Odbicie jest przekształceniem, które działa jak lustro: zamienia miejscami wszystkie pary punktów, które znajdują się dokładnie po przeciwnych stronach osi symetrii.
Prosta, będąca osią symetrii może być zdefiniowana równaniem, lub przez podanie dwóch punktów, przez które przechodzi.

Część 1: Odbicia punktów

Przyjrzyjmy się przykładowi odbicia względem poziomej prostej

Mamy wyznaczyć obraz A punktu A(6 , 7) po odbiciu względem prostej y=4.

Rozwiązanie

Krok 1: Narysuj prostopadły odcinek z punktu A do prostej i zmierz go.
Ponieważ prosta, względem której dokonujemy odbicia jest idealnie pozioma, prosta do niej prostopadła byłaby idealnie pionowa.
Krok 2: Narysuj odcinek w tym samym kierunku i o tej samej długości.
Odpowiedź: Współrzędne A to (6 , 1).

Twoja kolej!

Zadanie

Narysuj obraz punktu B(7,4) po odbiciu względem prostej x=2.

Wyzwanie

Jaki jest obraz punktu (25 ,33) po odbiciu względem prostej y=0?
(
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi
,
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi
)

Zbadajmy teraz przykład odbicia względem ukośnej prostej

Mamy wyznaczyć obraz C punktu C(2 , 9) po odbiciu względem prostej y=1x.

Rozwiązanie

Krok 1: Narysuj prostopadły odcinek z punktu C do prostej i zmierz go.
Skoro odbicie prostej przechodzi dokładnie przez przekątne kwadratów jednostkowych, prosta do niej prostopadła także powinna przechodzić przez przekątne kwadratów jednostkowych. Innymi słowy proste, których nachylenie wynosi 1 oraz -1 są zawsze prostopadłe.
Ze względu na wygodę zmierzymy odległość w "przekątnych":
Krok 2: Narysuj odcinek w tym samym kierunku i o tej samej długości.
Odpowiedź: Współrzędne C to (8 , 3).

Twoja kolej!

Zadanie

Narysuj obraz punktu D(3,5) po odbiciu względem prostej y=x+2.

Wyzwanie

Jaki jest obraz punktu (12 , 12) po odbiciu względem prostej y=x?
(
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi
,
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi
)

Część 2: Odbicia wielokątów

Przyjrzyjmy się przykładowemu zadaniu

Spójrz na prostokąt EFGH narysowany poniżej. Narysujmy jego obraz EFGH po odbiciu względem prostej y=x5.

Rozwiązanie

Gdy wykonujemy odbicie wielokąta, musimy jedynie wykonać odbicie jego wierzchołków (jest to podobne do tego, jak wykonujemy przesunięcia lub obroty wielokątów).
Oto oryginalne wierzchołki i ich obrazy. Zauważ, że punkty E, F oraz H znajdowały się po przeciwnej stronie prostej jak G. To samo odnosi się do ich obrazów, ale teraz zamieniły się stronami!
Teraz po prostu łączymy wierzchołki

Twoja kolej!

Zadanie 1

Narysuj obrazy odcinków IJ oraz KL po odbiciu względem prostej y=3.

Zadanie 2

Narysuje obraz trójkąta MNO po odbiciu względem prostej y=1x.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.