If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Które własności figur nie ulegają zmianie przy izometriach?

Zadanie

Czworokąt ABCD jest obrazem czworokąta ABCD w odbiciu względem prostej :
Które z poniższych stwierdzeń, wiążących własności czworokątów ABCD i ABCD, są prawdziwe?
Zaznacz wszystkie odpowiedzi, które pasują: