If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Określanie przekształceń na podstawie ich opisu

Zadanie

Pewne odwzorowanie na płaszczyźnie XY ma następującą właściwość:
  • Każdy punkt J o współrzędnych (x,y) zostaje odwzorowany na punkt J o współrzędnych (y,x).
Które z poniższych stwierdzeń są prawdziwe?
Wybierz 1 odpowiedź: