If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Własności figur w przekształceniu przez jednokładność

Zadanie

Czworobok ABCD jest obrazem czworokąta ABCD w jednokładności o środku w punkcie D i czynniku skali równym 23.
Które z poniższych stwierdzeń wiążących własności czworokątów ABCD i ABCD są prawdziwe?
Zaznacz wszystkie odpowiedzi, które pasują: