Jeśli widzisz tę wiadomość oznacza to, że mamy problemy z załadowaniem zewnętrznych materiałów na naszej stronie internetowej.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Główna zawartość

Wprowadzenie do stosunków i proporcjonalności

Relacja proporcjonalności pomiędzy dwoma wielkościami polega na tym, że niezależnie od tego, ile wynosi miara jednej z tych wielkości, stosunki ich miar są zawsze takie same, lub równoważne . Oznacza to, że miara jednej wielkości równa się pewnej stałej pomnożonej przez miarę drugiej wielkości. Stałą tą nazywamy "stałą, albo współczynnikiem proporcjonalności".

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.

Transkrypcja filmu video