If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Wielkości proporcjonalne

Możesz potrzebować: Kalkulatora

Zadanie

Prostokąt A ma boki długości 6 cm i 3,5 cm. Długości boków prostokąta B są proporcjonalne do długości boków prostokąta A.
Ile mogłyby wynosić długości boków prostokąta B?
Wybierz 2 odpowiedzi: