If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Przypomnienie kolejności działań

Kolejność działań to zbiór reguł określających kolejność wykonywania obliczeń. Dzięki tym regułom każdy otrzyma w wyniku obliczenia tę samą liczbę (najpierw to, co jest w nawiasie, potem potęgi, potem mnożenie i dzielenie, a potem dodawanie i odejmowanie).
Kolejność działań to nic innego jak zbiór reguł mówiących w jaki sposób prawidłowo obliczyć wartość danego wyrażenia. Dzięki tym regułom każdy otrzyma tę samą odpowiedź.
Nawiasy: najpierw obliczamy wyrażenie w nawiasach. Na przykład, 2×(3+1)=2×4=8.
PotęgowAnie: do potęgi podnosimy przed wykonaniem mnożenia, dzielenia, dodawania i odejmowania. Na przykład, 2×32=2×9=18.
Mnożenie i Dzielenie: mnożenie i dzielenie wykonujemy przed dodawaniem i odejmowaniem. Na przykład, 1+4:2=1+2=3.
DodawaniE i OdeJmowanie: w końcu, wykonujemy dodawanie i odejmowanie.
Jak to zapamiętać? Po angielsku akronim utworzony z nazw Parethesis, Exponent, Multiplication, Division, Addition i Subtraction zbiera się w dźwięczne PEMDAS, ale po polsku jest gorzej. Jeśli ktoś koniecznie potrzebuje pomocy w zapamiętaniu kolejności działań, proponujemy NAMDEJ utworzony z liter występujących, choć niekoniecznie na początku, polskich nazw tych działań.
Uwaga: gdy powinniśmy wykonać więcej niż jedno działanie tego samego rodzaju, wykonujemy je w kolejności od lewej do prawej. Może to mieć znaczenie, gdy odejmowanie lub dzielenie znajduje się po lewej stronie, na przykład w działaniach 42+3 lub 4:23 (Przeanalizuj przykład 3 poniżej aby zrozumieć, dlaczego ma to znaczenie).

Przykład 1

Oblicz 6×4+2×3.
W tym wyrażeniu nie ma nawiasów ani potęgowania, więc od razu przechodzimy do mnożenia i dzielenia.
=6×4+2×3
=6×4+2×3Pomnóż 6 przez 4.
=24+2×3Pomnóż 2 przez 3.
=24+6Dodaj 24 do 6.
=30... i gotowe!
Zauważ: zgodnie z regułami kolejności działań, wykonaliśmy mnożenie przed dodawaniem. Gdybyśmy dodali 24+2 przed mnożeniem 2×3, wynik działania byłby nieprawidłowy.

Przykład 2

Oblicz 622(5+1+3).
=622(5+1+3)
=622(5+1+3)Najpierw wykonaj dodawanie 5+1+3 wewnątrz nawiasów.
=622(9)Oblicz 62, czyli 66=36.
=362(9)Pomnóż 2 przez 9.
=3618Odejmij 18 od 36.
=18... i gotowe!

Przykład 3

Oblicz 72+3.
W tym przypadku prawidłowa kolejność działań polega na wykonaniu działań od lewej do prawej.
PrawidłoweNieprawidłowe
72+3=5+3=872+3=75=2
Pamiętaj: chociaż "E" stoi przed "J" w NAMDEJ, nie znaczy to, że zawsze dodawanie ma być wykonane przed odejmowaniem. Dodawanie i odejmowanie są na tym samym "poziomie" jeśli chodzi o kolejność działań. To samo dotyczy mnożenia i dzielenia.
Chcesz wiedzieć więcej o kolejności działań? Obejrzyj ten film.

Poćwicz

zadanie 1
2+12:2×3=
  • Prawidłowa odpowiedź to:
  • liczba całkowita, taka jak 6
  • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
  • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
  • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
  • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
  • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi

Chcesz rpzwiązać więcej podobnych zadań? Na początku zajrzyj do tego ćwiczenia, a potem do tych bardziej zaawansowanych ćwiczeń: ćwiczenie pierwsze oraz ćwiczenie drugie.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.