Jeśli widzisz tę wiadomość oznacza to, że mamy problemy z załadowaniem zewnętrznych materiałów na naszej stronie internetowej.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Główna zawartość

Wyznaczanie stałych proporcjonalności na podstawie tabeli wartości

Zadanie

W której tabelce stała proporcjonalności między y i x równa się 34?
Wybierz 1 odpowiedź: