If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Dowód twierdzenia o kącie wpisanym w okrąg

Dowód na to, że miara kąta wpisanego jest równa połowie miary kąta środkowego opartego na tym samym łuku.

Na początek

Zanim porozmawiamy o dowodzie, upewnijmy się, że rozumiemy kilka wyszukanych terminów.
Oto krótkie ćwiczenie na dopasowywanie, żeby sprawdzić czy kojarzysz znaczenie tych określeń:
Korzystając z obrazka, dopasuj zmienne do określeń.
1

Dobra robota! Będziemy korzystać z tych określeń przez resztę tego artykułu.

Co będziemy udowadniać

Zaraz dowiedziemy, że gdy kąt wpisany (ψ) i kąt środkowy (θ) oparte są na tym samym łuku, dzieje się coś fajnego: Miara kąta środkowego jest dwa razy większa od miary kąta wpisanego.
θ=2ψ

Ogólny zarys dowodu

Żeby udowodnić, że θ=2ψ dla wszystkich θ oraz ψ (jak określiliśmy powyżej), musimy przyjrzeć się trzem osobnym przypadkom:
Przypadek APrzypadek BPrzypadek C
Wspólnie wszystkie te przypadki przedstawiają wszystkie możliwe sytuacje, w których kąt wpisany i kąt środkowy oparte są na tym samym łuku.

Przypadek A: Średnica leży wzdłuż jednego z ramion kąta wpisanego, ψ.

Krok 1: Znajdź trójkąt równoramienny.

Odcinki BC oraz BD są promieniami, więc są tej samej długość. Oznacza to, że trójkąt CBD jest równoramienny, co z kolei oznacza, że kąty przy jego podstawie są przystające:
mC=mD=ψ

Krok 2: Znajdź kąt półpełny.

Kąt ABC to kąt półpełny, więc
θ+mDBC=180mDBC=180θ

Krok 3: Zapisz równanie i oblicz ψ.

Kąty wewnętrzne trójkąta CBD to ψ, ψ oraz (180θ). Wiemy, że suma kątów w każdym trójkącie wynosi 180.
ψ+ψ+(180θ)=1802ψ+180θ=1802ψθ=02ψ=θ
Super. Ukończyliśmy nasz dowód dla Przypadku A. Zostały jeszcze dwa!

Przypadek B: Średnica leży pomiędzy ramionami kąta wpisanego, ψ.

Krok 1: Bądź sprytny i narysuj średnicę

Używając średnicy rozbijmy ψ na ψ1 oraz ψ2, natomiast θ rozbijmy na θ1 oraz θ2:

Krok 2: Skorzystaj z tego, czego nauczyliśmy się z Przypadku A, żeby utworzyć dwa równania.

Na naszym nowym wykresie, średnica dzieli okrąg na dwie połowy. Każda z nich zawiera kąt wpisany z ramieniem na średnicy. Jest to taka sama sytuacja jak w przypadku A, więc wiemy, że
(1)θ1=2ψ1
i
(2)θ2=2ψ2
przez to, czego nauczyliśmy się w Przypadku A.

Krok 3: Zsumuj równania.

θ1+θ2=2ψ1+2ψ2Dodaj równania (1) i (2)(θ1+θ2)=2(ψ1+ψ2)Grupowanie zmiennychθ=2ψθ=θ1+θ2 i ψ=ψ1+ψ2
Przypadek B skończony. Jeszcze tylko jeden!

Przypadek C: Średnica leży poza ramionami kąta wpisanego.

Krok 1: Bądź sprytny i narysuj średnicę

Posłużmy się średnicą, żeby stworzyć dwa nowe kąty: θ2 oraz ψ2:

Krok 2: Skorzystaj z tego, czego nauczyliśmy się z Przypadku A, żeby utworzyć dwa równania.

Podobnie jak w Przypadku B, stworzyliśmy wykres, który pozwala nam skorzystać z tego, czego nauczyliśmy się z Przypadku A. Z tego wykresu wynika:
(1)θ2=2ψ2
(2)(θ2+θ)=2(ψ2+ψ)

Krok 3: Podstaw i uprość.

(θ2+θ)=2(ψ2+ψ)(2)(2ψ2+θ)=2(ψ2+ψ)θ2=2ψ22ψ2+θ=2ψ2+2ψθ=2ψ
I daliśmy radę! Udowodniliśmy, że θ=2ψ we wszystkich trzech przypadkach.

Podsumowanie tego, co zrobiliśmy

Na początku chcieliśmy udowodnić, że miara kąta środkowego jest dwa razy większa od miary kąta wpisanego, jeśli oba są oparte na tym samym łuku.
Nasz dowód rozpoczęliśmy od ustalenia trzech przypadków, które przedstawiają wszystkie możliwe sytuacje, w których kąt wpisany i kąt środkowy są oparte na tym samym łuku.
Przypadek APrzypadek BPrzypadek C
W przypadku A, zauważyliśmy trójkąt równoramienny i kąt prosty. Dzięki temu ułożyliśmy kilka równań, posługując się ψ oraz θ. Z małą pomocą algebry udowodniliśmy, że θ=2ψ.
W przypadkach B i C sprytnie wprowadziliśmy średnicę:
Przypadek BPrzypadek C
Dzięki temu mogliśmy użyć wyniku z Przypadku C, co zrobiliśmy. Zarówno w Przypadku B jak i w Przypadku C, zapisaliśmy równania ze zmiennymi z figur, co było możliwe dzięki temu, czego nauczyliśmy się w Przypadku A. Po utworzeniu równań, z pomocą algebry pokazaliśmy, że θ=2ψ.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.