If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Zastosuj zasadę Cavalieriego

Zadanie

Rozważ walec i stożek przedstawione na poniższym rysunku:
Michał postanowił wykorzystać zasadę Cavalieriego do dowodu, że objętości walca i stożka są takie same.
"Podstawy obu brył mają takie same pola powierzchni. Odpowiadające sobie przekroje poprzeczne są takie same, czyli mają takie same pola powierzchni. Stąd wynika, że objętości obu brył są takie same."
Na czym polega pierwszy błąd w rozumowaniu Michała?
Wybierz 1 odpowiedź: