If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Odwzorowywanie trójkątów przez jednokładność

Zadanie

triangle, A, prime, B, prime, C, prime jest obrazem trójkąta triangle, A, B, C w jednokładności o środku w punkcie P i skali start fraction, 1, divided by, 4, end fraction.
Na którym z rysunków zaznaczono triangle, A, prime, B, prime, C, prime ciągłą linią?
Wybierz 1 odpowiedź:
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?