Jeśli widzisz tę wiadomość oznacza to, że mamy problemy z załadowaniem zewnętrznych materiałów na naszej stronie internetowej.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Główna zawartość

Reguły tworzenia ciągów liczb

Zadanie

Popatrz na poniższy ciąg liczb:
20,40,80,80,.
Jeżeli będziemy kontynuować ten ciąg liczb, jaka będzie jego 8-ma liczba?
Wybierz 1 odpowiedź: