If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Utwórz wyrażenia z nawiasami

Zadanie

Sąsiad Katarzyny wyjechał na 9 dni za granicę. Wyjeżdżając, prosił Katarzynę o pomoc w utrzymaniu czystości w domu.
W poniższej tabeli przedstawiono informacje na temat wynagrodzenia za poszczególne czynności, na jakie Katarzyna umówiła się z sąsiadem.
CzynnośćKwota
Podlanie kwiatów7
Przewietrzenie pomieszczeń2
Wyprowadzenie psa na spacer3
Katarzyna wykonywała powyżej zapisane czynności raz dziennie, przez 9 dni.
Które z poniższych wyrażeń pozwala obliczyć kwotę, którą zapłacił Katarzynie sąsiad po swoim powrocie?
Wybierz 1 odpowiedź: