Jeśli widzisz tę wiadomość oznacza to, że mamy problemy z załadowaniem zewnętrznych materiałów na naszej stronie internetowej.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Główna zawartość

Porządkowanie liczb ujemnych

Rozszerzenie relacji większa niż i mniejsza niż na liczby ujemne!
Wiemy już, że dla liczb dodatnich im dalej znajduje się liczba na osi liczbowej, tym jest większa.
Na przykład, 5 jest liczbą większą niż 2 ponieważ 5 jest dalej na prawo na osi liczbowej niż 2:
A teraz uwaga: To, że im dalej na prawo znajduje się liczba, tym jest większa, jest prawdą i dla liczb dodatnich i ujemnych.
Na przykład, 2 jest liczbą większą niż 5 ponieważ 2 jest dalej na prawo na osi liczbowej niż 5:

Poćwiczmy!

Zadanie 1A
Prawda czy fałsz: 1 jest liczbą większą od 4.
Wybierz 1 odpowiedź:

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.