If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Porządkowanie liczb ujemnych

Umieszczamy -25, -30, -7, -10 i -40 od najmniejszej do największej. Stworzone przez: Sal Khan.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.

Transkrypcja filmu video

Mamy tu 5 liczb. Celem zadania jest uporządkowanie ich w kolejności od najmniejszej do największej. Jak widać, wszystkie te liczby są ujemne. Która z nich jest największa? Może was kusić, żeby odpowiedzieć: -40. Gdyby to były liczby dodatnie, 40 rzeczywiście byłoby największe. Ale trzeba zdać sobie sprawę, co oznacza liczba ujemna. Na przykład wyobrazić sobie, że to dolary na koncie bankowym i zadać sobie pytanie, czy wolicie mieć na koncie -40 czy -7 dolarów? -40 oznacza, że jesteście winni bankowi 40 dolarów. To 40 dolarów mniej niż puste konto. -7 oznacza, że musicie zwrócić bankowi tylko 7 dolarów. W takim razie, -40 to mniej niż -7 i jest to najmniejsza z tych liczb. Zatem -40 jest najmniejsza. Powiedzmy, że to najmniej pożądane saldo konta bankowego. Największa suma długu wobec banku. Nic nie macie, a musicie oddać 40 dolarów. Następną liczbą w kolejności jest -30. -30 Kolejną, licząc od najmniejszej, jest -25. -25 Nieco większa od -25 jest liczba -10. -10 I na końcu największa liczba… Napiszę ją na różowo. Największą liczbą jest -7. Jeśli wciąż macie problemy, możecie też uznać to za temperaturę. Która z tych temperatur jest najniższa? Uznajmy, że to stopnie Celsjusza. Przy -40 byłoby najzimniej, a przy -7 najcieplej. Przy -7 w powietrzu byłoby najwięcej ciepła. Oczywiście można też narysować oś liczbową. Narysuję oś liczbową. Jeśli tu jest zero a tu dodatnia liczba 7… Tej liczby nie ma wśród naszych, więc zaznaczmy je teraz. Tu niech będzie -7… Skoro tu jest -7, to tu powinno się znaleźć -10. Zwróćcie uwagę, że przesuwamy się coraz dalej w lewo od zera. Jeszcze kawałek w lewo i zaznaczamy -25… Jeszcze odrobinę dalej jest -30… -30 Przesuwamy się jeszcze dalej w lewo i zaznaczamy -40. W tym ujęciu, najmniejszą liczbą jest ta która znajduje się najdalej po lewej stronie osi a największa znajduje się najdalej na prawo.