If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Obliczanie pola powierzchni jako całki oznaczonej

Możesz potrzebować: Kalkulatora

Zadanie

Na wykresie widzimy zacieniowane pole ograniczone osią X, równaniem y równa się 1 przez x, równaniem x równa się 2, i równaniem x równa się 6.
Znajdź pole zacieniowanego obszaru.
Zaokrąglij do części setnych.
Wybierz 1 odpowiedź:
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?