If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Podsumowanie wiadomości na temat twierdzenia Darboux

Przypomnij sobie, co wiesz o twierdzeniu Darboux i wykorzystaj tę wiedzę do rozwiązania kilku zadań. Tłumaczenie na język polski: Fundacja Edukacja dla Przyszłości, dzięki wsparciu Fundacji PKO Banku Polskiego.

Co to jest twierdzenie Darboux?

Twierdzenie Darboux opisuje fundamentalną własność funkcji ciągłych: każda funkcja f ciągła w przedziale domkniętym open bracket, a, comma, b, close bracket, przyjmuje w tym przedziale wszystkie wartości pomiędzy f, left parenthesis, a, right parenthesis i f, left parenthesis, b, right parenthesis.
Bardziej formalnie, każda funkcja ciągła f: [a,b] o wartościach rzeczywistych ma własność Darboux, tzn. jeśli f(a) ≠ f(b) oraz d spełnia jedną z nierówności f(a) < d < f(b) lub f(a) > d > f(b), to istnieje taki punkt c w przedziale [a, b], dla którego f, left parenthesis, c, right parenthesis, equals, d.
Możesz sobie łatwo uświadomić dlaczego to twierdzenie jest prawdziwe jeśli przypomnisz sobie, że wykres funkcji ciągłej można narysować nie odrywając ołówka od papieru. Jeśli wiemy, że wykres zaczyna się w punkcie left parenthesis, a, comma, f, left parenthesis, a, right parenthesis, right parenthesis, a kończy w left parenthesis, b, comma, f, left parenthesis, b, right parenthesis, right parenthesis...
...musi przechodzić przez wszystkie wartości y pomiędzy f, left parenthesis, a, right parenthesis i f, left parenthesis, b, right parenthesis.
Chcesz wiedzieć więcej o twierdzeniu Darboux? Obejrzyj ten film.

Jakie problemy mogę rozwiązać przy użyciu twierdzenia Darboux?

Rozważ ciągłą funkcję f z następującą tabelę wartości. Sprawdźmy, gdzie może znajdować się rozwiązanie równania f, left parenthesis, x, right parenthesis, equals, 2.
xminus, 2minus, 101
f, left parenthesis, x, right parenthesis43minus, 11
Zauważ, ze f, left parenthesis, minus, 1, right parenthesis, equals, 3 i f, left parenthesis, 0, right parenthesis, equals, minus, 1. Funkcja musi przyjąć każdą wartość między minus, 1 a 3 w przedziale open bracket, minus, 1, comma, 0, close bracket.
2 leży pomiędzy minus, 1 i 3, więc musi istnieć wartość c w przedziale open bracket, minus, 1, comma, 0, close bracket, dla której f, left parenthesis, c, right parenthesis, equals, 2.
zadanie 1
  • Prąd elektryczny
f jest funkcją ciągłą.
f, left parenthesis, minus, 2, right parenthesis, equals, 3 i f, left parenthesis, 1, right parenthesis, equals, 6.
Które z następnych zdań udowadnia twierdzenie Darboux?
Wybierz 1 odpowiedź:

Chcesz rozwiązać więcej podobnych zadań? Zajrzyj do tego ćwiczenia.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.