If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Przypomnienie podstawowych reguł różniczkowania

Przypomnij sobie, co wiesz na temat wzorów na pochodne funkcji potęgowej, iloczynu funkcji, czy na pochodną funkcji złożonej. Tłumaczenie na język polski: Fundacja Edukacja dla Przyszłości, dzięki wsparciu Fundacji PKO Banku Polskiego.

Podstawowe prawa różniczkowania

Wzór na pochodną funkcji stałej: ddx(k)=0
Wzór na pochodną sumy funkcji: ddx[f(x)+g(x)]=f(x)+g(x)
Wzór na pochodną różnicy funkcji: ddx[f(x)g(x)]=f(x)g(x)
Wzór na pochodną iloczynu funkcji przez stałą: ddx[kf(x)]=kf(x)
Chcesz wiedzieć więcej o podstawowych prawach rachunku różniczkowego? Obejrzyj ten film.

Różniczkowanie funkcji potęgowej

ddx(xn)=nxn1
Chcesz wiedzieć więcej o różniczkowaniu funkcji potęgowej? Obejrzyj ten film.

Wzór na pochodną iloczynu

ddx[f(x)g(x)]=f(x)g(x)+f(x)g(x)
Chcesz dowiedzieć więcej różniczkowaniu iloczynu funkcji? Obejrzyj ten film.

Wzór na pochodną ilorazu

ddx(f(x)g(x))=f(x)g(x)f(x)g(x)[g(x)]2
Chcesz wiedzieć więcej o różniczkowaniu ilorazu? Obejrzyj ten film.

Reguła łańcuchowa, czyli wzór na pochodną funkcji złożonej

ddx[f(g(x))]=f(g(x))g(x)
Chcesz wiedzieć więcej o regule łańcuchowej, czyli o różniczkowaniu funkcji złożonej? Obejrzyj ten film.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.