If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Obliczanie pochodnych za pomocą wzorów na pochodne operacji algebraicznych oraz na pochodną funkcji złożonej

Zadanie

Oblicz pochodną start fraction, d, divided by, d, x, end fraction, open bracket, log, left parenthesis, start fraction, 1, divided by, 1, minus, x, end fraction, right parenthesis, close bracket.
Wybierz 1 odpowiedź:
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?