If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Różniczkowalność w punkcie: podejście algebraiczne

Zadanie

Czy poniższa funkcja jest ciągła/różniczkowalna w x, equals, 1?
g(x)={x2+2x,x14x1,x>1g(x)=\begin{cases} x^2+2x&,&x\leq1 \\\\ 4x-1&,&x>1 \end{cases}
Wybierz 1 odpowiedź:
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?