If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Podsumowanie wiadomości na temat różniczkowania iloczynu funkcji

Powtórz sobie, co wiesz o różniczkowaniu iloczynu funkcji i wykorzystaj te wiadomości do rozwiązania kilku zadań.

Jak obliczyć pochodną iloczynu funkcji?

Wzór na pochodną iloczynu mówi nam jak obliczyć pochodną wyrażenia, które jest iloczynem dwóch funkcji, lub w bardziej ogólnym przypadku, dwóch innych wyrażeń:
ddx[f(x)g(x)]=ddx[f(x)]g(x)+f(x)ddx[g(x)]
Krótko mówiąc, jeśli mamy policzyć pochodną iloczynu dwóch funkcji f i g, należy pochodną f pomnożyć przez g i dodać do tego f pomnożoną przez pochodną g.
Chcesz dowiedzieć więcej różniczkowaniu iloczynu funkcji? Obejrzyj ten film.

Jakie zadania mogę rozwiązać za pomocą wzoru na pochodną iloczynu funkcji?

Przykład 1

Na przykład, oblicz pochodną funkcji danej wzorem h(x)=ln(x)cos(x):
=h(x)=ddx(ln(x)cos(x))=ddx(ln(x))cos(x)+ln(x)ddx(cos(x))Zastosuj wzór na pochodną iloczynu=1xcos(x)+ln(x)(sin(x))Podstaw pochodne ln(x) i cos(x)=cos(x)xln(x)sin(x)Uprość

Sprawdź, czy rozumiesz

zadanie 1
f(x)=x2ex
f(x)=

Chcesz rozwiązać więcej podobnych zadań? Zajrzyj do tego ćwiczenia.

Przykład 2

Załóżmy, że mamy podaną następującą tabelę wartości dwóch funkcji i ich pochodnych:
xf(x)g(x)f(x)g(x)
4413   08
Nich H(x) będzie równe f(x)g(x). Ile wynosi H(4).
Ze wzoru na pochodną iloczynu funkcji wynika, że H(x) równa się f(x)g(x)+f(x)g(x). To znaczy, że H(4) równa się f(4)g(4)+f(4)g(4). Podstawmy do tego wyrażenia wartości podane w tabeli:
H(4)=f(4)g(4)+f(4)g(4)=(0)(13)+(4)(8)=32

Sprawdź, czy rozumiesz

zadanie 1
xg(x)h(x)g(x)h(x)
22134
F(x)=g(x)h(x)
F(2)=
  • Prawidłowa odpowiedź to:
  • liczba całkowita, taka jak 6
  • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
  • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
  • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
  • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
  • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi

Chcesz rozwiązać więcej podobnych zadań? Zajrzyj do tego ćwiczenia.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.