If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Różniczkowanie funkcji trygonometrycznych

Zadanie

Oblicz pochodną start fraction, d, divided by, d, x, end fraction, cotangent, left parenthesis, 3, x, minus, 2, x, squared, right parenthesis.
Wybierz 1 odpowiedź:
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?