If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Wprowadzenie do punktów przegięcia

Punkty przegięcia to punkty, w których funkcja zmienia swój kształt, z wypukłego na wklęsły lub odwrotnie. Poszukiwanie punktów przegięcia polega na znalezieniu punktów, w których druga pochodna funkcji zmienia znak. Podobnie jak w przypadku punktów krytycznych i pierwszej pochodnej, punkty przegięcia pojawiają się, gdy druga pochodna przyjmuje wartość zero, lub jest nieokreślona. Stworzone przez: Sal Khan.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.

Transkrypcja filmu video