If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Ruch po płaszczyźnie (rachunek całkowy)

Możesz potrzebować: Kalkulatora

Zadanie

Wektor prędkości cząstki poruszającej się w płaszczyźnie X, Y ma współrzędne v, left parenthesis, t, right parenthesis, equals, left parenthesis, minus, 2, e, start superscript, t, end superscript, comma, e, start superscript, t, end superscript, right parenthesis, gdzie czas t, is greater than or equal to, 0.
Ile wynosi wielkość przesunięcia cząstki pomiędzy chwilami t, equals, 2 a t, equals, 3?
Odpowiedź zaokrąglij do jednego miejsca po przecinku.
  • Prawidłowa odpowiedź to:
  • liczba całkowita, taka jak 6
  • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3, slash, 5
  • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7, slash, 4
  • liczba mieszana, taka jak 1, space, 3, slash, 4
  • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0, comma, 75
  • wielokrotność pi, taka jak 12, space, start text, p, i, end text lub 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
jednostki
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?