If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Rozumowanie wykorzystujące pola wektorowe

Zadanie

Które z podanych poniżej wyrażeń opisuje rozwiązanie ogólne równania różniczkowego, które generuje pole kierunków przedstawione na poniższych wykresie?
Wybierz 1 odpowiedź: