If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Równania różniczkowe o zmiennych rozdzielonych

Metoda rozdzielenia zmiennych jest popularnym sposobem rozwiązywania równań różniczkowych. Zobacz, kiedy i jak można ją zastosować.
Metoda rozdzielenia zmiennych jest często spotykanym sposobem zapisania równania różniczkowego w postaci, która umożliwia jego rozwiązanie. Zobaczmy jak to działa na przykładzie równania start fraction, d, y, divided by, d, x, end fraction, equals, start fraction, 2, x, divided by, 3, y, squared, end fraction:
(1)dydx=2x3y2(2)3y2dydx=2xPomnoˊz˙ obie strony przez 3y2(3)3y2dy=2xdxPomnoˊz˙ obie strony (formalnie) przez dx dx(4)3y2dy=2xdxWezˊ całki nieoznaczone z obu stron, po dx i po dy(5)y3=x2+COblicz całki(6)y=x2+C3Wyznacz y\begin{aligned} (1)&&\dfrac{dy}{dx}&=\dfrac{2x}{3y^2} \\\\ (2)&&3y^2\cdot\dfrac{dy}{dx}&=2x&\gray{\text{Pomnóż obie strony przez }3y^2} \\\\ (3)&&3y^2\,dy&=2x\,dx&\gray{\text{Pomnóż obie strony (formalnie) przez dx }dx} \\\\ (4)&&\displaystyle\int 3y^2\,dy&=\displaystyle\int 2x\,dx&\gray{\text{Weź całki nieoznaczone z obu stron, po dx i po dy}} \\\\ (5)&&y^3&=x^2+C&\gray{\text{Oblicz całki}} \\\\ (6)&&y&=\sqrt[3]{x^2+C}&\gray{\text{Wyznacz }y} \end{aligned}

Prześledźmy to rozwiązanie.

W left parenthesis, 2, right parenthesis i left parenthesis, 3, right parenthesis wierszu zapisaliśmy wyjściowe równanie z wiersza left parenthesis, 1, right parenthesis w taki sposób: f, left parenthesis, y, right parenthesis, d, y, equals, g, left parenthesis, x, right parenthesis, d, x. Innymi słowy, rozdzieliliśmy x i y tak, że po jednej stronie równania występowała tylko jedna zmienna, włączając w to także d, x i d, y, które razem tworzyly symbol start fraction, d, y, divided by, d, x, end fraction. To właśnie dlatego ten sposób nazywamy "metodą rozdzielenia zmiennych."
W wierszu left parenthesis, 4, right parenthesis wzięliśmy całki nieoznaczone z obu stron równania. Zasada jest taka, że o ile f, left parenthesis, y, right parenthesis, d, y równa się g, left parenthesis, x, right parenthesis, d, x, to całki nieoznaczone z obu stron także muszą być równe.
W wierszach left parenthesis, 5, right parenthesis oraz left parenthesis, 6, right parenthesis wykonaliśmy te całki, po y (po lewej stronie równania) i po x (z prawej strony równania) i wyznaczyliśmy y.
Stałą całkowania C uwzględniliśmy tylko po prawej stronie tego równania. Uwzględnianie stałej całkowania po obu stronach nie jest konieczne, zawsze można jedną z tych stałych przenieść na drugą stronę, tak że rozwiązanie zależy tylko od jednej stałej całkowania.
A zatem, ogólne rozwiązanie równania start fraction, d, y, divided by, d, x, end fraction, equals, start fraction, 2, x, divided by, 3, y, squared, end fraction ma postać funkcji y, equals, cube root of, x, squared, plus, C, end cube root. Podstaw teraz tak zdefiniowane y do tego równania i sprawdź, że rzeczywiście jest rozwiązaniem.
Spoglądając na nasze rozwiązanie, przekonasz się że to właśnie rozdzielenie zmiennych w wierszach left parenthesis, 2, right parenthesis i left parenthesis, 3, right parenthesis pozwoliło nam wykonać całkowanie i przejść do równania bez pierwszej pochodnej.
Zadanie 1.A
  • Prąd elektryczny
W tym zadaniu poprowadzimy Cię jeszcze raz przez procedurę rozwiązywania równania różniczkowego metodą zmiennych rozdzielonych:
start fraction, d, y, divided by, d, x, end fraction, equals, e, start superscript, x, end superscript, dot, y, squared
Jak wygląda to równanie po rozdzieleniu zmiennych?
Wybierz 1 odpowiedź:

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.