If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Rozpoznawanie równań separowalnych

Aby móc rozwiązać równanie różniczkowe metodą rozdzielenia zmiennych, musimy być w stanie zapisać je w postaci f(y)dy=g(x)dx, gdzie f(y) jest wyrażeniem niezależnym od x, a g(x) jest wyrażeniem niezależnym od y.
Nie każde równanie różniczkowe można zapisać w tej postaci. Na przykład, równania dydx=x+y nie można sprowadzić do postaci f(y)dy=g(x)dx, niezależnie od tego jak długo byśmy próbowali.
Najtrudniejszym aspektem metody rozdzielenia zmiennych jest sprawdzenie, czy metodę tę można rzeczywiście zastosować. Równania różniczkowe, które udaje się rozwiązać tą metodą noszą nazwę równań różniczkowych o zmiennych rozdzielonych.
A więc, jak można sprawdzić, czy dane równanie różniczkowe jest równaniem różniczkowym o zmiennych rozdzielonych? Nie ma uniwersalnej reguły, ale warto sprawdzić najprostsze przypadki. Najczęściej spotykanym równaniem o zmiennych rozdzielonych jest równanie, w którym dydx równa się iloczynowi lub ilorazowi dwóch funkcji f(y) oraz g(x).
Na przykład, równanie dydx=g(x)f(y) formalnie można, po pomnożeniu przez f(y) i dx, zapisać w postaci f(y)dy=g(x)dx.
Podobnie, równanie dydx=f(y)g(x) można formalnie zapisać w postaci 1f(y)dy=g(x)dx, jeśli podzielimy je prze f(y) i pomnożymy przez dx.
Oto jeszcze kilka przykładów:
dydx=sin(y)f(y)ln(x)g(x)1sin(y)dy=ln(x)dx
dydx=x35xg(x)eyf(y)eydy=(x35x)dx
dydx=yf(y)cos(x)g(x)1ydy=1cos(x)dx
Czasem trzeba odpowiednio przekształcić równanie, zanim będzie można zapisać je w postaci dydx=f(y)g(x). Na przykład, prawą stronę równania dydx=xy7x trzeba najpierw przekształcić do postaci iloczynu dwóch czynników:
dydx=xy7x=xg(x)(y7)f(y)
zadanie 1
Czy to równanie różniczkowe można rozwiązać metodą rozdzielenia zmiennych?
dydx=3yx2y
Wybierz 1 odpowiedź:

Zadanie 2
Czy to równanie różniczkowe można rozwiązać metodą rozdzielenia zmiennych?
dydx=4x+5y+4
Wybierz 1 odpowiedź:

Zadanie 3
Czy to równanie różniczkowe można rozwiązać metodą rozdzielenia zmiennych?
dydx=2yx
Wybierz 1 odpowiedź:

Chcesz rozwiązać więcej podobnych zadań? Zajrzyj do tego ćwiczenia.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.