If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Rozpoznawanie równań separowalnych

Aby móc rozwiązać równanie różniczkowe metodą rozdzielenia zmiennych, musimy być w stanie zapisać je w postaci f, left parenthesis, y, right parenthesis, d, y, equals, g, left parenthesis, x, right parenthesis, d, x, gdzie f, left parenthesis, y, right parenthesis jest wyrażeniem niezależnym od x, a g, left parenthesis, x, right parenthesis jest wyrażeniem niezależnym od y.
Nie każde równanie różniczkowe można zapisać w tej postaci. Na przykład, równania start fraction, d, y, divided by, d, x, end fraction, equals, x, plus, y nie można sprowadzić do postaci f, left parenthesis, y, right parenthesis, d, y, equals, g, left parenthesis, x, right parenthesis, d, x, niezależnie od tego jak długo byśmy próbowali.
Najtrudniejszym aspektem metody rozdzielenia zmiennych jest sprawdzenie, czy metodę tę można rzeczywiście zastosować. Równania różniczkowe, które udaje się rozwiązać tą metodą noszą nazwę równań różniczkowych o zmiennych rozdzielonych.
A więc, jak można sprawdzić, czy dane równanie różniczkowe jest równaniem różniczkowym o zmiennych rozdzielonych? Nie ma uniwersalnej reguły, ale warto sprawdzić najprostsze przypadki. Najczęściej spotykanym równaniem o zmiennych rozdzielonych jest równanie, w którym start fraction, d, y, divided by, d, x, end fraction równa się iloczynowi lub ilorazowi dwóch funkcji f, left parenthesis, y, right parenthesis oraz g, left parenthesis, x, right parenthesis.
Na przykład, równanie start fraction, d, y, divided by, d, x, end fraction, equals, start fraction, start color #11accd, g, left parenthesis, x, right parenthesis, end color #11accd, divided by, start color #ca337c, f, left parenthesis, y, right parenthesis, end color #ca337c, end fraction formalnie można, po pomnożeniu przez start color #ca337c, f, left parenthesis, y, right parenthesis, end color #ca337c i d, x, zapisać w postaci start color #ca337c, f, left parenthesis, y, right parenthesis, end color #ca337c, d, y, equals, start color #11accd, g, left parenthesis, x, right parenthesis, end color #11accd, d, x.
Podobnie, równanie start fraction, d, y, divided by, d, x, end fraction, equals, start color #ca337c, f, left parenthesis, y, right parenthesis, end color #ca337c, start color #11accd, g, left parenthesis, x, right parenthesis, end color #11accd można formalnie zapisać w postaci start fraction, 1, divided by, start color #ca337c, f, left parenthesis, y, right parenthesis, end color #ca337c, end fraction, d, y, equals, start color #11accd, g, left parenthesis, x, right parenthesis, end color #11accd, d, x, jeśli podzielimy je prze start color #ca337c, f, left parenthesis, y, right parenthesis, end color #ca337c i pomnożymy przez d, x.
Oto jeszcze kilka przykładów:
dydx=sin(y)f(y)ln(x)g(x)1sin(y)dy=ln(x)dx\begin{aligned}\dfrac{dy}{dx}&=\overbrace{\maroonD{\sin(y)}}^{\maroonD{f(y)}}\overbrace{\blueD{\ln(x)}}^{\blueD{g(x)}}\\\\\dfrac{1}{\sin(y)}dy&=\ln(x)\,dx\\\\\end{aligned}
dydx=x35xg(x)eyf(y)eydy=(x35x)dx\begin{aligned}\dfrac{dy}{dx}&=\dfrac{\overbrace{\blueD{x^3-5x}}^{\blueD{g(x)}}}{\underbrace{\maroonD{e^y}}_{\maroonD{f(y)}}}\\\\e^y\,dy&=(x^3-5x)\,dx\\\\\end{aligned}
dydx=yf(y)cos(x)g(x)1ydy=1cos(x)dx\begin{aligned}\dfrac{dy}{dx}&=\dfrac{\overbrace{\maroonD{\sqrt y}}^{\maroonD{f(y)}}}{\underbrace{\blueD{\cos(x)}}_{\blueD{g(x)}}}\\\\\dfrac{1}{\sqrt y}dy&=\dfrac{1}{\cos(x)}dx\end{aligned}
Czasem trzeba odpowiednio przekształcić równanie, zanim będzie można zapisać je w postaci start fraction, d, y, divided by, d, x, end fraction, equals, f, left parenthesis, y, right parenthesis, g, left parenthesis, x, right parenthesis. Na przykład, prawą stronę równania start fraction, d, y, divided by, d, x, end fraction, equals, x, y, minus, 7, x trzeba najpierw przekształcić do postaci iloczynu dwóch czynników:
start fraction, d, y, divided by, d, x, end fraction, equals, x, y, minus, 7, x, equals, start overbrace, start color #11accd, x, end color #11accd, end overbrace, start superscript, start color #11accd, g, left parenthesis, x, right parenthesis, end color #11accd, end superscript, start overbrace, left parenthesis, start color #ca337c, y, minus, 7, end color #ca337c, right parenthesis, end overbrace, start superscript, start color #ca337c, f, left parenthesis, y, right parenthesis, end color #ca337c, end superscript
zadanie 1
Czy to równanie różniczkowe można rozwiązać metodą rozdzielenia zmiennych?
start fraction, d, y, divided by, d, x, end fraction, equals, 3, y, minus, x, squared, y
Wybierz 1 odpowiedź:

Zadanie 2
Czy to równanie różniczkowe można rozwiązać metodą rozdzielenia zmiennych?
start fraction, d, y, divided by, d, x, end fraction, equals, 4, x, plus, 5, y, plus, 4
Wybierz 1 odpowiedź:

Zadanie 3
Czy to równanie różniczkowe można rozwiązać metodą rozdzielenia zmiennych?
start fraction, d, y, divided by, d, x, end fraction, equals, 2, start superscript, y, minus, x, end superscript
Wybierz 1 odpowiedź:

Chcesz rozwiązać więcej podobnych zadań? Zajrzyj do tego ćwiczenia.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.