If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Rozwiązywanie równań różniczkowych o rozdzielonych zmiennych: znajdź błąd

Zadanie

Karolina chce znaleźć rozwiązanie równania różniczkowego start fraction, d, y, divided by, d, x, end fraction, equals, minus, x, squared, y, squared. Jej rozwiązanie wygląda tak:
dydx=x2y2Krok 1:y2dy=x2dxKrok 2:y1=x33+CKrok 3:y=3x3+C\begin{aligned} &&\dfrac{dy}{dx}&=-x^2y^2 \\\\ \text{Krok 1:}&&\displaystyle\int -y^{-2}\,dy&=\displaystyle\int x^2\,dx \\\\ \text{Krok 2:}&&y^{-1}&=\dfrac{x^3}{3}+C \\\\ \text{Krok 3:}&&y&=\dfrac{3}{x^3}+C \end{aligned}
Czy Karolina prawidłowo rozwiązała to równanie? A jeśli nie, to gdzie Karolina popełniła błąd?
Wybierz 1 odpowiedź:
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?