If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Zastosowania całek oznaczonych. Wykonywanie obliczeń na kalkulatorze graficznym.

Zadanie

Cząstka porusza się wzdłuż osi X z prędkością v, left parenthesis, t, right parenthesis, equals, natural log, left parenthesis, t, squared, plus, 5, t, plus, 1, right parenthesis.
Jakie jest przemieszczenie cząstki pomiędzy t, equals, 1 a t, equals, 5?
Skorzystaj z kalkulatora graficznego i zaokrąglij wynik do trzech miejsc po przecinku.
  • Prawidłowa odpowiedź to:
  • liczba całkowita, taka jak 6
  • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3, slash, 5
  • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7, slash, 4
  • liczba mieszana, taka jak 1, space, 3, slash, 4
  • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0, comma, 75
  • wielokrotność pi, taka jak 12, space, start text, p, i, end text lub 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?