If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Zadania o całkach oznaczonych

Zadanie

Rozważ następujące zadanie:
Poziom wody pod mostem zmienia się w czasie w tempie r(t)=40sin(πt6) centymetrów na godzinę (gdzie t oznacza czas, w godzinach, od północy). W chwili t=3, poziom wody wynosił 91 centymetrów. O ile zmienił się poziom wody w ciągu 4 godziny licząc od północy?
Którego wzoru należy użyć, aby rozwiązać to zadanie?
Wybierz 1 odpowiedź:
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?