If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Całki oznaczone z wyrażeń algebraicznych

Możesz potrzebować: Kalkulatora

Zadanie

Lustro wody w zbiorniku opada w tempie opisanym funkcją 50(t10) milimetrów na godzinę (gdzie t oznacza czas w godzinach).
O ile milimetrów opadło lustro wody od t=0 do t=2?
Wybierz 1 odpowiedź:
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?