Określ, gdzie leżą obszary, które możesz opanować jeszcze lepiej:
Określ, gdzie leżą obszary, które możesz opanować jeszcze lepiej:
Przetestuj swoje zrozumienie Całki przy pomocy tych 37 pytań.

O tym dziale

Całka oznaczona mierzy pole powierzchnii pod krzywą funkcji. Inna popularna interpretacja mówi, że całka z tempa zmian funkcji opisuje nagromadzenie ilości, której tempo zmian jest podane. Możemy przybliżać całki używając sum Riemanna, a całki oznaczone definiujemy używając granic sum Riemanna. Podstawowe twierdzenie rachunku całkowego wiąże całki z pochodnymi i może być wykorzystane do policzenia różnych całek oznaczonych.