Jeśli widzisz tę wiadomość oznacza to, że mamy problemy z załadowaniem zewnętrznych materiałów na naszej stronie internetowej.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Główna zawartość

Całkowanie funkcji trygonometrycznych

Zadanie

Oblicz całkę:
2csc(x)cot(x)dx
Wybierz 1 odpowiedź: