If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Suma szeregu geometrycznego - szereg zbieżny

Obliczamy sumę szeregu geometrycznego 8+8/3+8/9+... Ponieważ wartość bezwzględna ilorazu tego szeregu jest mniejsze od 1, ten szereg jest zbieżny i można obliczyć jego sumę.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.

Transkrypcja filmu video