Klasy 3-8 (USA)

Pierwsze kroki

Dodawanie z przegrupowywaniem do 1000
Naucz się jak dodawać liczby takie jak 259 + 363. Te zadania z dodawania są trudniejsze od tego co robiliśmy wcześniej, ponieważ wymagają przegrupowywania (nazywanego też przenoszeniem).
Rozpocznij naukę