Klasy 3-8 (USA)

Zacznij od podstaw
Naucz się podstaw, zaczynając od Temat A: Mnożenie i znaczenie czynników
Zaczynajmy

Pierwsze kroki

Temat A: Mnożenie i znaczenie czynników
Topic A includes lessons 1-3. "Understand "equal groups of" as multiplication. Relate multiplication to the array model. Interpret the meaning of factors—the size of the group or the number of groups." Eureka Math/EngageNY (c) 2015 GreatMinds.org
Rozpocznij naukę