If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Jak zobaczyć odwzorowanie liniowe

Mnożenie jako odwzorowanie

Koncepcja "przekształcenia" na początku może wydawać bardziej skomplikowana niż w rzeczywistości, dlatego zanim przejdziemy do tego jak macierze 2×2 przekształcają przestrzeń dwuwymiarową, albo jak macierze 3×3 przekształcają przestrzeń trójwymiarową, zobaczmy jak można wyobrazić sobie macierze stopnia pierwszego (czyli macierze 1×1) jako przekształcenia przestrzeni jednowymiarowej.
Przestrzeń jednowymiarowa to po prostu oś liczbowa.
Oś liczbowa
Co się stanie, jeśli pomnożymy każdą liczbę na osi przez konkretną wartość, np. dwa? Można to przedstawić w następujący sposób:
Filmy wideo na Khan Academy
Zachowaliśmy kopię oryginalnej osi dla porównania, a następnie przesunęliśmy każdą liczbę na osi na pozycję oznaczającą liczbę dwa razy większą.
Mnożenie przez 12 może być przedstawione w podobny sposób:
Filmy wideo na Khan Academy
Aby nie pominąć tutaj liczb ujemnych, oto mnożenie przez minus trzy:
Filmy wideo na Khan Academy
Dla spragnionych terminologii, operacje przedstawione na animacjach można określić mianem "przekształceń liniowych przestrzeni jednowymiarowej". Słowo przekształcenie oznacza to samo co słowo funkcja: działanie, w wyniku którego liczba jest zamieniana na inną, jak w przypadku f(x)=2x. Jednak, podczas gdy zazwyczaj przedstawiamy funkcje na wykresach, słowa “przekształcenie” używa się zwykle aby wskazać, że jakiś obiekt jest w ruchu, jest rozciągany, zmniejszany, itp. Dlatego funkcja f(x)=2x przedstawiona jako przekształcenie daje nam mnożenie przez dwa z powyższego video. Przenosi punkt jeden na miejsce na osi gdzie wcześniej było dwa, przenosi dwa w miejsce gdzie wcześniej było cztery, itp.
Zanim przejdziemy do przestrzeni dwuwymiarowej, jest jeszcze jedna sprawa, o której zawsze powinniśmy pamiętać. Przypuśćmy, że oglądasz jedno z tych przekształceń, wiedząc, że jest to mnożenie przez jakąś liczbę, ale nie wiedząc jaka to liczba:
Filmy wideo na Khan Academy
Łatwo można zgadnąć o mnożenie przez jaką liczbę chodzi, śledząc co dzieje się z jedynką. W tym przypadku, jedynka trafia w miejscu gdzie wcześniej było minus trzy, więc można stwierdzić, że animacja przedstawia mnożenie przez minus trzy.

Jak wyglądają liniowe przekształcenia przestrzeni dwuwymiarowej?

Przekształcenie liniowe w przestrzeni dwuwymiarowej to specjalny rodzaj funkcji, który bierze wektor dwuwymiarowy [xy] i zamienia go na inny wektor dwuwymiarowy. Tak jak wcześniej, słowo przekształcenie oznacza, że myślimy o rozciąganiu lub kurczeniu czegoś, w tym przypadku ma to miejsce w przestrzeni dwuwymiarowej.
Oto kilka przykładów:
Filmy wideo na Khan Academy
Musimy pamiętać, że aby przekształcenie było liniowe, musi mieć następujące własności: Początek układu współrzędnych musi pozostać na swoim miejscu, a wszystkie proste muszą pozostać prostymi. Dlatego wszystkie przekształcenia w powyższej animacji są liniowe, ale te pokazane poniżej już nie:
Tak jak w przypadku jednowymiarowym, w dwóch wymiarach przekształcenie jest liniowe, jeśli spełnia dwa warunki:
f(v+w)=f(v)+f(w)
f(cv)=cf(v)
Teraz, v i w są wektorami, a nie liczbami. Podczas gdy w przestrzeni jednowymiarowej pierwszy warunek nie był potrzebny, teraz odgrywa on ważniejszą rolę, ponieważ w pewnym sensie określa jak dwa wymiary zmieniają się względem siebie podczas przekształcenia.
Filmy wideo na Khan Academy
Filmy wideo na Khan Academy

Obserwuj, co dzieje się z wektorami pod wpływem przekształcenia

Wyobraź sobie, że oglądasz konkretne przekształcenie, na przykład takie:
Filmy wideo na Khan Academy
Jak można je opisać koledze, który nie ogląda tej animacji? Już nie możesz tego opisać używając pojedynczej liczby, np. śledząc przemieszczanie się liczby jeden, jak w przypadku przestrzeni jednowymiarowej. Aby móc lepiej to wszystko śledzić, narysujmy zieloną strzałkę na wektorze [10], a czerwoną strzałkę na wektorze [01], zachowując początkową siatkę w tle.
Filmy wideo na Khan Academy
Teraz znacznie łatwiej zobaczyć jak się wszystko zmienia. Zobacz animację jeszcze raz i skup się np. na wektorze [11]. Możemy łatwo zauważyć, że staje się on wektorem [42].
Możemy to przedstawić za pomocą następującego zapisu:
[11][42]
Zadanie praktyczne: Gdzie znajdzie się [10] po przekształceniu płaszczyzny przedstawionym na powyższym video?
Wybierz 1 odpowiedź:

Zadanie praktyczne Czy możesz przewidzieć gdzie znalazł się [30], nawet jeśli nie zmieści się on na ekranie?
Wybierz 1 odpowiedź:

Zauważ, że wektor, np. [20], który na początku był 2 razy większy od zielonej strzałki, po przekształceniu pozostaje 2 razy większy od zielonej strzałki. Ponieważ zielona strzałka stała się [12], możemy wywnioskować, że
[20]2[12]=[24].
Oraz ogólnie
[x0]=x[10]x[12]=[x2x]
Podobnie możemy określić usytuowanie osi Y na podstawie tego, gdzie wylądowała czerwona strzałka [01] , a w tym odwzorowaniu jest to wektor [30].
Zadanie praktyczne: Gdzie znajdzie się wektor [0y] na osi Y po przekształceniu płaszczyzny według powyższej animacji?
Wybierz 1 odpowiedź:

Tak naprawdę, jeśli wiemy gdzie znajdą się [10] i [01] , będziemy mogli określić jak ma się przemieścić dowolny punkt na płaszczyźnie. Skupmy się np. na punkcie [12] na naszej animacji:
Filmy wideo na Khan Academy
Na początku jest to minus jeden razy zielona strzałka plus dwa razy czerwona strzałka, a na końcu staje się minus jeden razy zielona strzałka plus dwa razy czerwona strzałka, co po przekształceniu oznacza
1[12]+2[30]=[52]
To, że można tak "rozbić" wektor, określając go względem innych wektorów zarówno przed jak i po przekształceniu jest charakterystyczne dla odwzorowań liniowych.
Zadanie praktyczne: Użyj tego samego sposobu do obliczenia gdzie znajdzie się wektor [11].
Wybierz 1 odpowiedź:

Przedstawianie odwzorowań liniowych w dwóch wymiarach za pomocą macierzy

Ogólnie jeśli każdy wektor [xy] można przedstawić jako:
[xy]=x[10]+y[01]
Jeśli zielona strzałka [10] stanie się pewnym wektorem [ac], a czerwona strzałka [01] stanie się pewnym wektorem [bd], wektor [xy] musi przenieść się na
x[ac]+y[bd]=[ax+bycx+dy].
Bardzo dobrym sposobem opisania tego procesu jest przedstawienie danego przekształcenia liniowego za pomocą poniższej macierzy:
A=[abcd]
W tej macierzy, pierwsza kolumna mówi nam gdzie wyląduje [10] , a druga kolumna mówi nam gdzie wyląduje [01] . Teraz możemy opisać gdzie znajdzie się dowolny wektor v=[xy] w sposób bardzo zwięzły, jako iloczyn macierzy i wektora
Av=[ax+bycx+dy].
Tak naprawdę to właśnie stąd pochodzi definicja iloczynu macierzy i wektora.
Dlatego tak samo jak liniowe przekształcenia jednowymiarowe mogą być opisane jako mnożenie przez jakąś liczbę, a dokładniej liczbę na którą przekształcana jest jedynka, liniowe przekształcenia dwuwymiarowe zawsze można opisać jako macierz 2×2, a dokładniej tę, której pierwsza kolumna wskazuje gdzie znajdzie się[10], a druga kolumna wskazuje gdzie znajdzie się[01].

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.