If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Dodawanie wektorów we współrzędnych biegunowych i kartezjańskich

Możesz potrzebować: Kalkulatora

Zadanie

Długość wektora v, with, vector, on top wynosi 7, a kąt, jaki tworzy z osią X wynosi 30, degrees.
Długość wektora w, with, vector, on top wynosi 4, a kąt jaki tworzy z osią X wynosi 140, degrees.
Znajdź kartezjańskie składowe wektora v, with, vector, on top, plus, w, with, vector, on top.
Możesz zaokrąglić swoje obliczenia do części setnych.
v, with, vector, on top, plus, w, with, vector, on top, approximately equals, left parenthesis, space
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3, slash, 5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7, slash, 4
 • liczba mieszana, taka jak 1, space, 3, slash, 4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0, comma, 75
 • wielokrotność pi, taka jak 12, space, start text, p, i, end text lub 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
space, comma
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3, slash, 5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7, slash, 4
 • liczba mieszana, taka jak 1, space, 3, slash, 4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0, comma, 75
 • wielokrotność pi, taka jak 12, space, start text, p, i, end text lub 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
right parenthesis, space
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?