If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Transkrypcja filmu video

Siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia. Nie byłam poważna, kiedy wpadłam na ten pomysł. ale wiecie, jak pomysły mogą wypaść... z ręki. No dobra, posłuchajcie! Każdy mój palec to cyfra, ale zamiast jedności, dziesiątek, setek, tysięcznych, które są potęgami liczby 10, nazwijmy je jeden, dwa, cztery, osiem, szesnaście i wtedy odliczmy do ośmniu. Teraz zamiast jedynek i zer, użyjmy palców: jeden, dwa trzy. Tak właśnie można liczyć za pomocą palców w systemie binarnym. Ułatwię to. Napiszę liczby na opuszkach palców. Liczcie te, które widzicie. Cztery dodać dwa, to sześć. Szesnaście dodać dwa to osiemnaście. Teraz Wy! Zaczynamy taniec, opuszki na ziemi. Zróbcie to ze mną. Jeden... dwa... trzy... cztery.... pięć.... sześć.... siedem... osiem. Ręka na jeden... dwa... trzy... cztery.... pięć.... sześć.... siedem... osiem. Teraz tak, liczba Pi w systemie binarnym wygląda tak. 11.001001... Ale nie to będziemy robić. Bierzemy dziesiętną wersje i wkładamy ją w cyfry systemu binarnego. Teraz wytańczmy sobie jakieś pi. Mamy trzy, jeden, cztery. Mam swojego brata, który robi trzy, jeden, cztery. Mam swoją mamę robiącą trzy, jeden, cztery. Nawet mój dziadek robi trzy, jeden, cztery. Mam jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem,osiem. Dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. Trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście. Dwadzieścia jeden, dwadzieścia dwa, dwadzieścia trzy, dwadzieścia cztery, dwadzieścia pięć, dwadzieścia sześć, dwadzieścia siedem, dwadzieścia osiem, dwadzieścia dziewięć, trzydzieści, trzydzieści jeden, ooohh~