Jeśli widzisz tę wiadomość oznacza to, że mamy problemy z załadowaniem zewnętrznych materiałów na naszej stronie internetowej.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Główna zawartość

Średnie tempo zmian - zadania tekstowe

Możesz potrzebować: Kalkulatora

Zadanie

Wang Yan przygotowuje swoją ciężarówkę do dostarczenia ładunku do odległego miejsca przeznaczenia. Krzywa na wykresie opisuje ilość paliwa pozostającą w zbiorniku ciężarówki (w litrach) w funkcji przejechanej odległości (w kilometrach).
Ile wynosi, w przybliżeniu, średnie tempo zużycie paliwa pomiędzy 100 a 400 kilometrem?
Wybierz 1 odpowiedź: