If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Zadania tekstowe - wyrażanie związków pomiędzy wielkościami za pomocą funkcji

Zadanie

Klasa Teresy miała egzamin z matematyki, z którego można było uzyskać oceny od 0 do 10.
Załóżmy, że N(g) oznacza liczbę uczniów N, którzy otrzymali ocenę g.
Co oznacza wyrażenie N(8)>2N(5) ?
Wybierz 1 odpowiedź: