If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Przypomnienie wiadomości na temat wykresów układów nierówności na płaszczyźnie.

Wykresy układów nierówności wyglądają podobnie jak wykresy układów równań, z jedną różnicą: jedna strona wykresu jest zacieniowana. Ten artykuł zapozna Cię z kilkoma przykładami takich wykresów i następnie poprowadzi Cię w kierunku zadań do samodzielnego rozwiązania.
Wykres nierówności liniowej z dwiema zmiennymi wygląda następująco:
Jest to linia z pokolorowaną przestrzenią po jednej jej stronie, co pokazuje, które z par x-y są rozwiązaniami nierówności.
W tym wypadku możemy zobaczyć, że środek układu (0,0) jest rozwiązaniem, ponieważ znajduje się w pokolorowanej części, ale punkt (4,4) już nie jest rozwiązaniem, ponieważ znajduje się poza pokolorowaną częścią.
Chcesz zobaczyć film wprowadzający do rysowania wykresów nierówności? Zajrzyj tutaj.

Przykład 1

Chcemy narysować wykres nierówności 4x+8y24.
Zapiszmy nierówność w postaci kierunkowej:
4x+8y248y4x24y48x3y12x3
Zauważ:
  • Kolorujemy poniżej (nie powyżej), ponieważ y jest mniejsze (lub równe) drugiej stronie nierówności.
  • Rysujemy nieprzerywaną linię (nie kreskowaną), ponieważ mamy do czynienia z nierównością typu "lub równe". Nieprzerywana linia oznacza, że punkty na niej się znajdujące są rozwiązaniem nierówności.
Chcesz zobaczyć inny przykład w postaci filmu? Zajrzyj tutaj.

Przykład 2

Chcemy narysować wykres nierówności 12x4y<5.
Zapiszmy nierówność w postaci kierunkowej:
12x4y<54y<12x+5y>3x54
Zauważ:
  • Obszar zacieniowany znajduje się powyżej (nie poniżej), ponieważ y jest większe drugiej stronie nierówności.
  • Rysujemy przerywaną linię, ponieważ nie mamy do czynienia z nierównością typu "lub równe". Przerywana linia oznacza, że punkty na niej się znajdujące nie są rozwiązaniem nierówności.

Przykład 3

Mamy dany wykres i poproszono nas o napisanie opisującej go nierówności.
Patrząc na linię, zauważamy:
  • Prosta przecina oś Y w punkcie 2
  • Współczynnik kierunkowy prostej wynosi ΔyΔx=41=4
Postacią kierunkową nierówności jest
y ? 4x2
gdzie "?" reprezentuje nieznany jeszcze symbol nierówności.
Zauważ:
  • Obszar zacieniowany leży powyżej (a nie poniżej) prostej, więc y jest większe od drugiej strony nierówności.
  • Linia w wykresie jest przerywana, więc nie mamy do czynienia z nierównością typu "lub równe".
Powinniśmy więc użyć symbol u "większe".
Odpowiedź:
y>4x2
Chcesz zobaczyć inny przykład w postaci filmu? Zajrzyj tutaj.

Ćwiczenie

zadanie 1
Który z wykresów przedstawia nierówność 8x5y<3?
Wybierz 1 odpowiedź:

Chcesz rozwiązać więcej podobnych zadań? Spróbuj tego ćwiczenia oraz ćwiczenia o zapisywaniu nierówności

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.