If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Rozkładanie wyrażeń kwadratowych na czynniki: Różnica kwadratów

Naucz się jak rozłożyć wyrażenie kwadratowe, które ma postać "różnicy kwadratów". Na przykład, zapisz x²-16 jako (x+4)(x-4).
Rozkład wielomianu na czynniki polega na zapisaniu go w formie iloczynu jednego lub kilku innych wielomianów. Ta operacja jest odwrotnością mnożenia wielomianów.
W tym artykule dowiemy się, jak użyć wzoru na różnicę kwadratów do rozłożenia niektórych wielomianów na czynniki. Jeśli nie znasz tego wzoru, obejrzyj ten film zanim przejdziesz do tej lekcji.

Wprowadzenie: Wzór na różnicę kwadratów

Każdy wielomian, który przedstawia różnicę kwadratów może być przedstawiony za pomocą poniższego wzoru:
a2b2=(a+b)(ab)
Zauważ, że w tym wzorze a i b mogą być dowolnym wyrażeniem algebraicznym. Na przykład dla a=x oraz b=2, otrzymujemy:
x222=(x+2)(x2)
Wielomian x24 jest wyrażony za pomocą postaci iloczynowej, (x+2)(x2). Możemy rozwinąć prawą stronę tego równania, aby wyjaśnić rozkład na czynniki:
(x+2)(x2)=x(x2)+2(x2)=x22x+2x4=x24
Teraz, gdy rozumiemy wzór, użyjmy go do rozłożenia na czynniki kilku innych wielomianów.

Przykład 1: Rozkład na czynniki x216

Zarówno x2, jak i 16liczbami kwadratowymi, ponieważ x2=(x)2 i 16=(4)2. Co oznacza, że:
x216=(x)2(4)2
Ponieważ odejmujemy dwa kwadraty, możemy zauważyć, że wielomian przedstawia różnicę kwadratów. Możemy użyć wzoru na różnicę kwadratów, aby rozłożyć to wyrażenie na czynniki:
a2b2=(a+b)(ab)
W naszym przypadku, a=x, a b=4. Dlatego rozkład naszego wielomianu na czynniki wygląda tak:
(x)2(4)2=(x+4)(x4)
Możemy sprawdzić nasz wynik upewniając się czy iloczyn tych dwóch czynników wynosi x216.

Sprawdź, czy rozumiesz

1) Rozłóż na czynniki x225.
Wybierz 1 odpowiedź:

2) Rozłóż na czynniki x2100.

Pytanie do zastanowienia

3) Czy możemy użyć wzoru na różnicę kwadratów aby rozłożyć x2+25?
Wybierz 1 odpowiedź:

Przykład 2: Rozkład na czynniki 4x29

Współczynnik wiodący nie musi być równy 1, aby można było użyć wzoru na różnicę kwadratów. Tak naprawdę można tu użyć wzoru na różnicę kwadratów!
Jest tak, ponieważ 4x2 i 9liczbami kwadratowymi, bo 4x2=(2x)2 i 9=(3)2. Możemy to wykorzystać do rozłożenia wielomianu na czynniki za pomocą wzoru na różnicę kwadratów:
4x29=(2x)2(3)2=(2x+3)(2x3)
Szybkie mnożenie pozwoli sprawdzić naszą odpowiedź.

Sprawdź, czy rozumiesz

4) Rozłóż na czynniki 25x24.
Wybierz 1 odpowiedź:

5) Rozłóż na czynniki 64x281.

6) Rozłóż na czynniki 36x21.

Ćwiczenia sprawdzające

7*) Rozłóż na czynniki x49.

8*) Rozłóż na czynniki 4x249y2.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.